Przekazanie obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk przez członków Bractwa do parafii Świętego Ducha w Pobiedziskach 31.12.2012 r.