Sakramenty

 Chrzest

Chrzest zgłasza jedno z rodziców ok. 1 miesiąca przed wyznaczonym terminem.
 
Przynosimy:
  • akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania),
  • rodzicami chrzestnymi muszą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować·do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka (rodzice chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę zaszczytną godność),

 Ślub

Termin ślubu należy uzgadniać i rezerwować z bardzo dużym wyprzedzeniem, nawet 1 roku. Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa do biura parafialnego zgłaszają się narzeczeni w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego ( Po wcześniejszym ustaleniu terminu z duszpasterzem ).
 
Przynosimy:
  • dowód osobisty,
  • świadectwo chrztu św., jeżeli chrzest był poza naszą parafią; dokument ten nie może być· datowany wcześniej niż 6 miesięcy,
  • świadectwa katechezy ze szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • w przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczamy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych; dokument ten nie może w dniu ślubu mieć· więcej niż 3 miesiące,
  • dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania.
Narzeczeni samodzielnie kontaktują się z Panem Organistą w celu uzgodnienia z nim strony muzycznej ceremonii ślubnej.
 

Sakramentalia

Pogrzeb

 W pierwszej kolejności (zanim udamy się do zakładu pogrzebowego) starajmy się ustalić z kapłanem w parafii termin i godzinę pogrzebu.

 Następnie dostarczamy do biura parafialnego:
  • akt zgonu oraz kartę zgonu wydane przez Urząd Stanu Cywilnego
Informujemy, że Msze Św. za zmarłego możemy zamówić w biurze parafialnym w wyznaczonym czasie lub przed Mszą Św. pogrzebową.